Program

2020

Mars 26 Årsmöte i f.d. Lima Missionskyrka kl 19.00. Anmälan senast
20 mars till Rose-Marie Helje 070-283 39 22
April 22 Fröbyte på Knutsbogården i Lima kl 18.30

Maj 9 Resa till Tällbergs trädgårdsmässa
Samling Hagaparkeringen kl 8.00 för samåkning

Juni 8 Berit Djuse Malungsfors lär oss allt om ätliga vilda växter
Samling Hagaparkeringen och Sixten Jernberg kl 17.30 för samåkning

Juni 16 Trädgårdsdag hos Maria Pettersson Knutsbogården kl 15.00 – 19.00
Frösådd tillsammans med barnen.

 

INSTÄLLT! Juli 26 Trädgårdsdag hos Ulla och Lennart Dölhed Yttermalung
Vandra bland rosor, perenner, persikoträd och flera växthus
Växtauktion 14.00. Skänk gärna växter till auktionen. Trädgårdscafé

Augusti 15 Trädgårdsbesök hos Kristin Jauch i Sörsjön. Samling Hagaparkeringen
kl 12.30 och Lima Kyrka kl 13.00 för samåkning. Egna bilar.
Anmälan till Anna Einarsson 070-783 40 05 senast 10 augusti.

September 19 Skördedag Risätra skola. Tips på hur man tar hand om sina grönsaker.
Anmälan till Maria Pettersson senast 12 september.  Avgift 50:- för
medlemmar, 100:- för icke medlemmar

September 30 Pallkrageodling i f.d. Lima Missionskyrka kl 18.00 Anmälan till Maria
Pettersson 070-551 94 19 senast 20 september Avgift 50:- för
medlemmar, 100:- för icke medlemmar

November 14 Gammaldags Jul i Risätra skola kl 11.00. Vi tillverkar kransar,
blomgrupper, amaryllisstöd, ljusmanchetter m.m. Anmälan till Emma Eriksson
070-513 29 07 senast 8 november. Icke medlemmar välkomna.

År 2021

Januari 13 Fröbyte på Malungs Bibliotek kl 17 – 19

OBS!!!
ANDRA EVENEMANG MEDDELAS VIA ANNONS, MAIL ELLER FACEBOOK